Blog

Cover Image

Ubezpieczenie OC to dla firmy sprzątającej podstawa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia ochronę finansową w przypadku, gdy dojdzie do szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego. Jest ono obowiązkowe dla właścicieli pojazdów, ale bardzo często stanowi ono zabezpieczenie również dla różnorodnych firm czy osób prowadzących działalność gospodarczą, np. w branży budowlanej.

Firmy sprzątające dopiero od niedawna korzystają z tej formy ubezpieczenia. Nawet niewielkie serwisy sprzątające oferujące swoje usługi firmom i osobom prywatnym zabiegają o stosowną ochronę na wypadek nieprzewidzianych problemów.

Ubezpiecz swoją firmę sprzątającą. Dlaczego warto?

Świadcząc usługi sprzątające, warto pamiętać o stosownym zabezpieczeniu, które będzie stanowić zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia klientom szkody. Polisa odpowiedzialności cywilnej stanowi podstawowy rodzaj ochrony. Obecnie każda profesjonalna firma sprzątająca posiada takie ubezpieczenie. W ten sposób można pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez pracowników podczas świadczenia usług.

Sytuacje, w których może dojść do wyrządzenia szkody osobie czy mieniu nietrudno, szczególnie podczas sprzątania. Do najczęstszych przypadków zaliczamy m.in. nieumyślne rozbicie wartościowego szkła, nieodpowiedni dobór środków pielęgnacyjnych czy czyszczących, które doprowadziły do zniszczenia mebli lub podłogi, pozostawienie mokrej podłogi, na której ktoś się poślizgnął - przykłady można mnożyć bardzo długo. Warto się ubezpieczyć również na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Wówczas polisa chroni przed poniesieniem strat finansowych, które w niektórych przypadkach mogą stanowić spore obciążenie dla firmy.

Klienci zwracają uwagę na to, czy firma sprzątająca ma ubezpieczenie

Klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy firma sprzątająca posiada stosowne ubezpieczenie. Dzięki temu będzie można ubiegać się o stosowne odszkodowanie w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia mienia w wyniku działań ekipy sprzątającej.

Jeśli więc zależy ci na tym, aby podnieść swoją konkurencyjność na rynku, zdecydowanie powinieneś ubezpieczyć swoją firmę sprzątającą.

 

 

Wróć


Dane kontaktowe

Galar Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 9

50-323 Wrocław

logo